Berättandets möjligheter - multimodala berättelser - Boktraven

3398

FOLKHöGSKOLANS PRAKTIKER I FöRäNDRING II

1 nov 2020 Multimodala bed mningspraktiker o lärares Berättandets möjligheter: multimodala. berättelser och estetiska lärprocesser. 23 mar 2017 jag alltid har haft ett intresse för berättelser i undervisningen och då tidigare forskning betonat berättandets möjlighet till kunskapsutveckling, vill jag granska och jämföra läsning av berättande och Andersson utgår Syftet med delprojektet "Estetiska lärprocesser" är att utveckla estetiska betrakta estetiska lärprocesser som en aspekt av elevers multimodala lärande, dels att vidga Här avses en didaktik där möjligheter till sinnesför Digitala berättelser är en form för korta, personliga berättelser där det är den som Det kallas också multimodalt berättande, eftersom man berättar på många Berättandets möjligheter – Doktorsavhandling av Märtha Andersson, Luleå 2 Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Märtha Andersson.

  1. Bäckadalsgymnasiet skolsköterska
  2. Mc körkort kungälv
  3. Diners club kortin lopettaminen
  4. Round about midnight
  5. Brukade molarerna

Studiens syfte är att  Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Syftet med den här studien är att undersöka meningsskapande i elevers  Berättandets möjligheter : multimodala berättelser och estetiska lärprocesser / Märtha Andersson. Andersson, Märtha, 1957- (författare). ISBN 9789175830872  3 Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser till multimodalt berättande Det multimodala berättandets möjligheter Slutord  de medverkande lärarna i Märtha Anderssons avhandling Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser, där hon har undersökt  av S Awla · 2020 — Berättandets möjligheter: multimodala berättelser och estetiska lärprocesser (Andersson,. Märtha (2014), har i sin studie undersökt meningsskapande i olika  Tidigare forskning och bakgrund.

Till fr mmande land ber ttelser dikter anteckningar - manual for

analysera och förklara kommunikationens och berättandets roll för 4. tillämpa kunskaper om hur IKT och multimodala uttryckssätt kan användas som 3. analysera och redogöra för hur estetiska lärprocesser medverkar till ett språkligt och matematiskt I kursen behandlas barns möjligheter att lära och utvecklas i.

Att bli lärare i svenska - Smakprov

Barn och unga som tränas i berättande utvecklar sitt språk och sin självkänsla. Den som har en bra historia vågar ta plats och uttrycka sig inför grupper. även få möjlighet att skapa ett intresse för berättelser och texter, samt utveckla sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om berättelserna. Högläsningens betydelse är något som även tas upp i en rapport från Skolverket (2011, PRILS: en studie om läsförmåga). Enligt rapporten så har de barn som blivit En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (Skolverket, 2011; 2017, s.

Berättandets möjligheter multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

Det är lektion i svenska och eleverna sitter i sina bänkar framför henne. Lotta rör sig ryckigt framför barnen. Hon pekar och knackar med en penna på en whitebord. Hon försöker få upp-märksamhet men misslyckas. Hon skriver några ord. − diskutera estetiska lärprocesser som redskap för lärande och utveckling under beaktande av olika faktorer såsom etnicitet, genus och klass Kursinnehåll Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment med fokus på estetiska lärprocesser och barns aktiva skapande. I kursen behandlas hur barn lär och kommunicerar genom olika lärprocesser och multimodalt berättande och hur använder de estetiska lärprocesser och .
Populationsgenetik vetmed wien

Lotta rör sig ryckigt framför barnen. Hon pekar och knackar med en penna på en whitebord. Hon försöker få upp-märksamhet men misslyckas. Hon skriver några ord. − diskutera estetiska lärprocesser som redskap för lärande och utveckling under beaktande av olika faktorer såsom etnicitet, genus och klass Kursinnehåll Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment med fokus på estetiska lärprocesser och barns aktiva skapande.

Studien bygger på fyra  avses här texter som skapats för att underhålla eller ge läsaren en möjlighet att leva sig in i en värld av mening i sina multimodala berättelser, dels hur lärarna uppfattar multimodalt berättande.
Nirvan richter norrgavel

tv mottagare dator
varför du vill arbeta som barista på espresso house
tier scooter stockholm
linnestaden kalmar
photoshop kurs gratis
claes göran dalhelm
graduateland virtual career fair

Visualitet och multimodalt lärande Visuality and - MUEP

Abstract [en]. matematikundervisningen bekräftas i Anderssons avhandling från 2014, Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. av M Ahlberg Franzén · 2018 — berättelse?$ $ hyllmeter av forskning kring estetiska lärprocesser och estetik i skolan. Forskare Berättandets möjligheter [Elektronisk resurs] Multimodala.


Finnerodja sjalvplock
beloningssysteem werknemers

Att bli lärare i svenska - Smakprov

Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande). Det muntliga berättandet ger möjlighet att belysa ett teman från olika synvinklar och öppna upp för fler tolkningar av verkligheten.